อิรฟาน ฟานดี กับคำบอกเล่าถึงขวากหนามของวงการกีฬาสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ คือประเทศที่มีความเจริญมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีพื้นที่เพียง 718 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุด ในภูมิภาค แต่พื้นที่อันจำกัด ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

ดินแดนแห่งนี้ พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน ของทวีปเอเชีย มีอำนาจต่อรองทางการค้า มากที่สุดอีกชาติหนึ่งของโลก รวมไปถึงระบบการศึกษาที่เข้มเเข็ง ประชาชนมีรายได้สูง กันแทบทั้งประเทศ

แต่อีกด้านหนึ่ง ที่มักถูกมองข้ามจากรัฐบาล และไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา อย่างที่ควรจะเป็น นั่นคือ ด้านกีฬา